help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2002
Pagina:33665
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2001

Periode van geldigheid van 01/04/2001 tot ...
Opmerkingen Uitvoering van art. 3: vanaf 01/01/2016 bevat de databank geen nieuwe ministeriële besluiten meer die het KB 11/07/2002 toepasselijk maken op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan een " X " missie zoals beschreven in het ministerieel besluit.