help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 14 februari 2001 tussen de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking

Zusammenarbeitsabkommen vom 14. Februar 2001 zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft
und der Flämischen Gemeinschaft der Flâmischen Region über die Förderung der allgemeinen Zusammenarbeit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/2001
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2002
Pagina:33551
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 11: Het samenwerkingsakkoord treedt in werking op de datum waarop beide partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat hun respectieve decreetgevende vergaderingen het akkoord hebben goedgekeurd: 16/08/2002

Periode van geldigheid van 16/08/2002 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DDG 18/02/2002  
DVO 15/07/2002