help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 september 2000 houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met de twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/09/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2002
Pagina:33118
Advies van de Raad van State 29226
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/08/2002 tot ...