help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2002
Editie:2
Pagina:28982
Advies van de Raad van State 32061
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/07/2002 tot ...