help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1990 tot wijziging, wat de documenten tot staving van de rechten op een pensioen in de overheidssector betreft, van de koninklijke besluiten van 14 november 1923, 8 mei 1936 en 29 januari 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1990
Pagina:3138
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 19352
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking