help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/2002
Pagina:18828
Advies van de Raad van State 31454
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/07/2002

Art. 5: Dag van bekendmaking
Art. 46: treedt in werking op dezelfde datum als het KB bedoeld in art. 14, § 1, waarbij het beheerscontract wordt goedgekeurd.

Periode van geldigheid van 04/05/2002 tot ...
Opmerkingen Art. 4, § 6 : "Elke statutenwijziging (van de Nationale Loterij) heeft pas uitwerking na goedkeuring door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad."