help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 104553 van 11 maart 2002

"Vernietigd wordt artikel 12, § 5, 7°, a. en artikel 12, § 7, a. van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 betreffende de jacht in het Vlaams Gewest voor de periode van 1 juli 1998 tot 30 juni 2003."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2002
Nummer: 104553
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/04/2002
Pagina:15177
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 23/06/1998


Periode van geldigheid van 23/06/1998 tot ...