help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 26152 van 6 februari 1986

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in zover het verzoeksters gronden, gelegen in de gemeente Merchtem, kadastraal bekend sectie I, nrs 8/n3, 28/h (deel), 8/z3, 8/h4 (deel) en 8/b4 en de loten 91, 92, 93, 241, 242, 249, 250 en 253 vormend van de verkaveling, «Hoeve Slagmolen» genaamd en vergund bij besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem, van 11 februari 1966 en 20 november 1967, tot agrarisch gebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1986
Nummer: 26152
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/07/1986
Pagina:10061
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...