help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 maart 2002 tot opheffing van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 24 december 1968 betreffende de vrouwenarbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2002
Editie:1
Pagina:11819
Advies van de Raad van State 32785
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 20/05/2010