help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 december 2001 tot wijziging, wat de uitzendbureaus betreft, van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot uitsluiting van de eurominikits uit het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen voor werkenmers verschuldigd zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/2001
Pagina:44949
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2001

TT 30/06/2002