help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 14 februari 1967 tot toekenning van een toelage wegens gevaar aan de vuurwerkmakers voor munitie, aan de amanuensis proefnemingen met buskruit en springstoffen, aan de hulplaboranten van de Inspectiedienst voor buskruit en springstoffen, aan de munitiewerkers, aan de behandelaars en aan de andere personeelsleden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel gehecht aan de pyrotechnische sectie van het Munitiearsenaal]
Ministerieel besluit van 14 februari 1967 tot toekenning van een toelage wegens gevaar aan de vuurwerkmakers voor munitie, aan de amanuensis proefnemingen met buskruit en springstoffen, aan de hulplaboranten van de Inspectiedienst voor buskruit en springstoffen, aan de munitiewerkers, aan de behandelaars en aan de andere personeelsleden van het vak- en dienstpersoneel gehecht aan de pyrotechnische sectie van het Munitiearsenaal
Ministerieel besluit van 14 februari 1967 tot toekenning van een toelage wegens gevaar aan de munitiewerkers en de behandelaars van het 3e Ordonance Arsenaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1967
Pagina:1979
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1990