help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw overgaan naar het Ministerie van Economische Zaken en naar het Ministerie van Middenstand en Landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/05/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1995
Pagina:18969
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen IWONL opgeheven ingevolge W 06/08/1993, art. 74 - iwt. 29/06/2002 (KB 15/04/2002)
IRSIA supprimé par L 06/08/1993, art. 74 - vig. 29/06/2002 (R 15/04/2002)