help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1971, waarbij een jaarlijkse landbouw- en landbouwtelling op 15 mei wordt voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1980
Pagina:7584
Advies van de Raad van State 13576
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking