help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juni 2001 tot aanvulling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2001
Editie:1
Pagina:29677
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking