help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 2 juli 2001 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 23 februari 2000 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal en ambtenaren van de rangen A2 en A1


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/2001
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2001
Pagina:27201
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/07/2001

Periode van geldigheid van 23/07/2001 tot 11/04/2003
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.