help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juni 2001 tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/2001
Pagina:24781
Advies van de Raad van State 30064
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 3, 5 en 6: te bepalen door de Koning, en uiterlijk twaalf maanden na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Deze uiterste datum werd bereikt.

Overgangsbepalingen: art. 10 en 11

Periode van geldigheid van 21/07/2001 tot ...