help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux

Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de raad van bestuur van 15 oktober 1993 houdende nominatieve samenstelling van de stagecommissie voor de stagiairs bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/10/1993
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.