help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 maart 2001 houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2001
Pagina:8823
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2000

Periode van geldigheid van 01/10/2000 tot 01/10/2004
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit zijn niet opgenomen in de databank: de uitvoeringsbesluiten van art. 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog; nochtans zullen deze besluiten toch opgenomen worden als ze voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State.