help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 februari 2001 houdende de bekrachtiging van de programma's en richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/2001
Pagina:6698
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Het MBF 01/02/2001 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten houdende de bekrachtiging van de programma's en richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten, in uitvoering van art. 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek.