help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 december 1979 tot wijziging van de ministeriële besluiten van 4 januari, 30 januari, 30 maart, 28 juni, 3 augustus en 20 september 1979 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1979 uit te keren intresten van de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/12/1979
Pagina:14483
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1979