help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 februari 2001 houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (S.O.M.A.)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2001
Pagina:4616
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking