help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1998
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/1999
Editie:1
Pagina:20863
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: datum van inwerkingtreding van het besluit die de beslissing bindend verklaart: 15/06/1999
Uitwerking: 08/07/1996

Periode van geldigheid van 08/07/1996 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 12/04/1999