help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1981 tot bepaling van het bedrag dat in het B.R.T.-krediet voor 1982 voor TV-uitzendingen door derden dient te worden gereserveerd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1982
Pagina:1434
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking