help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 36 van 30 maart 1982 tot instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector, van een bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1982
Nummer: 36
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1982
Pagina:3765
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14586
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1982

TT 1982