help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1974 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Openbare Werken, met uitzondering van het Bestuur van Wederopbouw en van het Secretariaat van de Nationale Commissie voor de Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1982
Pagina:7718
Advies van de Raad van State --