help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juni 1982 tot vaststelling van het aantal, het gebied en de grenzen van de omschrijvingen binnen welke de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen hun ambt uitoefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1982
Pagina:8923
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983

Periode van geldigheid van 01/01/1983 tot 01/01/1987