help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot aanpassing van de tarieven der loodsgelden en der loodsvergoedingen, uitgedrukt in Belgische munt, geheven op de Schelde beneden Antwerpen, in de Scheldemonden en op het Kanaal Gent-Terneuzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1982
Pagina:3781
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking