help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 2000 tot intrekking van de ministeriële besluiten van 23 juli en 24 december 1981 betreffende de controlebandjes voor geestrijke dranken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2000
Pagina:5439
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen In de Franse tekst van artikel 1 werd de notie "abrogés" gebruikt, in de Nederlandse tekst de notie "ingetrokken". Voor de verwerking van de wijzigingen werd gekozen voor de optie "opheffing".