help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 maart 1999 houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1999
Editie:1
Pagina:46288
Advies van de Raad van State 19822
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/12/1999 tot ...