help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 november 1963 tot coördinatie van de wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1963
Pagina:12229
Advies van de Raad van State 8350
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Bijlage(n)
Aard Datum    
GecW 20/11/1963