ERROR: LANGUAGE VARIABLES NOT FOUND!
-LANGERROR (title_global)- - -LANGERROR (subtitle_chrono)-
help window
Français | Nederlands
-LANGERROR (subtitle_chrono)-
-LANGERROR (subtitle_parlement)-
-LANGERROR (subtitle_arbitrage)-
-LANGERROR (subtitle_cervs)-
-LANGERROR (subtitle_traiverd)-
-LANGERROR (subtitle_euro)-
-LANGERROR (subtitle_benelux)-


-LANGERROR (chrono_detail_search_artikel)-

-LANGERROR (all_number)--LANGERROR (all_detail_feedback_text)-
-LANGERROR (all_detail_feedback_message)-
-LANGERROR (all_title)-

Koninklijk besluit van 27 november 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen


-LANGERROR (tab_chrono)--LANGERROR (tab_articles)--LANGERROR (tab_parlement)--LANGERROR (tab_arbitrage)--LANGERROR (tab_cervs)--LANGERROR (tab_traiverd)--LANGERROR (tab_euro)--LANGERROR (tab_benelux)- 
-LANGERROR (all_pev_excl)-
-LANGERROR (all_detail_basic)-
-LANGERROR (chrono_search_date)-: 27/11/1992
-LANGERROR (chrono_search_nature)-: Koninklijk besluit
-LANGERROR (chrono_detail_MB)-
-LANGERROR (all_date)-: 12/12/1992
-LANGERROR (all_page_maj)-:25710
-LANGERROR (chrono_detail_avisce)- U - D
-LANGERROR (chrono_detail_vigueur)- 01/01/1993

-LANGERROR (chrono_detail_periode)- -LANGERROR (chrono_detail_periode_from)- 01/01/1993 -LANGERROR (chrono_detail_periode_to)- 01/01/1993