help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 mei 1986 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van de afzet van de producten van de consultatieve afdeling "Akkerbouwproducten", opgericht in de schoot van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1986
Pagina:9081
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 10

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1989