help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot bepaling van het aantal leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/06/1999
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/07/1999
Edition:1
Page:28074
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Zie BVR 03/03/2000: "treedt in werking op de datum van de vergadering van de raad van bestuur die volgt op de dag
Van de publicatie van ( het besluit van 3 maart 2000) in het Belgisch Staatsblad"

Période de vigueur du ... au 11/07/2006
Remarques De datum "21 december 1998" in artikel 2 dient te worden gelezen als "21 december 1988".
De wijziging werd aangebracht aan de statuten en niet aan het goedkeurende besluit.