help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 juni 1975 betreffende de voorwaarden tegen welke de bevrachtingen en verhuringen, tot stand gekomen door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, moeten worden gesloten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1975
Pagina:9747
  • 23/08/1975 (Rechtzetting)
  • 22/08/1975 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1975

Periode van geldigheid van ... tot 29/11/1998