help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot vaststelling van de normen van de financiële tegemoetkoming van de Staat in de door de gemeenten gemaakte investeringskosten voor de aanschaf van de geautomatiseerde stemsystemen bestemd voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de Federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsmede voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/1999
Pagina:19967
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking