help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 april 1999 tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1999
Editie:1
Pagina:17160
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3, 2°: 01/06/2000 ("treedt in werking op de eerste dag van de dertiende maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.")

Periode van geldigheid van 29/05/1999 tot ...