help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1999 betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, van de door de ministeriële diensten en parastatalen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/1999
Editie:1
Pagina:15780
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 28899
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1999

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie “Alle” in de analyse.


Periode van geldigheid van 01/06/1999 tot 28/12/2016
Opmerkingen In de aanhef dient de datum 25 april 1993 te worden gelezen als 25 april 1963.