help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1999
Pagina:10942
  • 01/10/2014 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 15/12/2013
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

artikel 3bis, hernummerd tot art. 6 : TT 18/06/2003 - 30/06/2006

Periode van geldigheid van 11/04/1999 tot ...