help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 78363 van 26 januari 1999

"Vernietigd wordt artikel 1, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 30 juni 1989 houdende reglementering van de reclamesleepvluchten in de mate dat die bepaling de doortocht van nationale vliegtuigen met reclameslepen naar of van de territoriale zee onmogelijk maakt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1999
Nummer: 78363
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 30/06/1989Periode van geldigheid van 30/06/1989 tot 31/03/1991