help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 mei 1992 tot vaststelling van de eerste statuten van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding, van de ASLK-Bank en van de ASLK-Verzekeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1992
Pagina:17642
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 21/05/1992