help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Comité van het Rentenfonds (BCRF) van 6 november 1997 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds ( BCRF) van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1997
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/1997
Pagina:32530
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/11/1997

Periode van geldigheid van 14/11/1997 tot 15/04/2004
Opmerkingen


Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 01/12/1997