help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1984 is de integrale vergoedingscoëfficiënt inzake oorlogsschade aan boten vastgesteld op 24,00, voor de periode van 1 juli 1983 tot 31 december 1983, en op 24,00 voor de periode van 1 januari 1984 tot 30 juni 1984


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 06/11/1984
Pagina:14540
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983