help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 juni 1984 houdende aanpassing van de begroting der Dotatiën voor het begrotingsjaar 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1984
Pagina:11547
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking