help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 1992 - Bestuur van het Vervoer te Land - Machtiging
De nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt ertoe gemachtigd deel te nemen in de Belgische Naamloze Vennootschap TUC RAIL ten belope van 75 % van het kapitaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 27/03/1992
Editie:2
Pagina:6851
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld