help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 23 januari 1815 van de soevereine vorst (Willem van Oranje-Nassau) waarbij de formaliteiten worden bepaald die moeten worden vervuld door degenen die zonder schadevergoeding zijn ontzet uit hun rechten op wegen en veren, om hun terugvordering te kunnen doen gelden (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1815
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1815
Pagina:93
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Jo Deel 4 nr. 120