help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 30 september 1814 van de soevereine vorst (Willem van Oranje-Nassau) tot afschaffing van de gevolgen van de decreten van 6 april 1809 en 26 augustus 1811 met betrekking tot de geëmigreerde Belgen (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1814
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1814
Pagina:230
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.