help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan het Rode Kruis van België als tussenkomst in de kosten van opvang van Belgische behoeftigen die door toedoen van de Regering gerepatrieerd werden uit Zaïre


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1992
Pagina:113
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT begroting 1991