help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 maart 1925 Beheer van het normaal onderwijs - Aangenomen normaalscholen - Besluit waarbij de bepalingen van de koninklijke besluiten van 30 december 1920 en 1 december 1921, betreffende het verschijnen voor een toezichtsraad, toepasselijk worden gemaakt op het personeel der aangenomen normaalscholen en van de daaraan verbonden oefenscholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1925
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1925
Pagina:2247
Advies van de Raad van State --