help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1991
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1991
Pagina:17986
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Titel IV (art. 140): 01/01/1993 (KB 09/02/1993)
Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Opmerkingen Indeling van de tekst:
Titel I - Algemene bepalingen (art. 1)
Titel II - Diensten van algemeen bestuur van de Staat (art. 2 - 107)
Titel III - Staatsbedrijven (art. 108 - 139)
Titel IV - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (art. 140)
Titel V - Afschaffing van de frankgedeelten (art. 141)
Titel VI - Bijzondere bepalingen (art. 142 - 148)


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 17/07/1991