help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1970 tot opheffing het koninklijk besluit van 28 juli 1906, genomen in uitvoering van art. 9 van de wet van 17 juli 1905 op de zondagsrust en betreffende een regeling toepasselijk op sommige categorieën in de bedrijfssectoren : spiegelglasgieterij, kristalblazerij, holglasblazerij, ruitenglasmakerij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/1971
Pagina:821
Advies van de Raad van State U - D